Nieuwsbrief: Werknemers Veterinaire Sector, Leden CNV en FNV

Graag praten we jullie kort bij aangaande de CAO voor de Veterinaire Sector. De huidige CAO loopt eind dit jaar af. We zetten ons in om zo snel mogelijk, hopelijk vóór 1 januari 2024, een nieuwe CAO overeen te komen. Er is ook nogal wat gebeurd de afgelopen jaren en het is hoog tijd het verlies aan koopkracht door de inflatie te gaan herstellen en voorts de CAO waar mogelijk ook op andere onderdelen te verbeteren. Laten we daarom de zaken eens op een rijtje zetten.

• In de lopende CAO hebben we de salarisstructuur aanzienlijk kunnen verbeteren.
• In de lagere functiegroepen werd het startsalaris aanzienlijk verhoogd.
• Voor werknemers die niet eerder onder de CAO vielen werden goede afspraken gemaakt
aangaande de inpassing in de CAO salarisschalen.
• Ook de uitloop in de salarisschalen werd aanzienlijk verbeterd.
• Verder werden goede afspraken gemaakt om in de looptijd van de cao de salarissen generiek
te verhogen.

Inflatiespook

Toen kwam het inflatiespook langs, en bleken de salarisverbeteringen snel te worden ingehaald.
Onder andere door een forse stijging van het levensonderhoud en in het bijzonder de energieprijzen.
Daar heeft iedereen last van en het is daarom onze inzet om het verlies aan koopkracht te
compenseren aan de hand van nieuwe CAO afspraken. Het ellendige is dat reparatie achteraf altijd
eerst pijn doet. Daarom willen we ook afspraken maken over prijscompensatie bij toekomstige
prijsstijgingen, de zogenaamde inflatiecorrectie.
Voor veel werknemers was het een meevaller dat de Regering besloot het Minimum Loon aanzienlijk
te verbeteren. Tegelijkertijd betekende dit dat de onderkant van het loongebouw werd ingehaald door
de basis die is vastgesteld in het kader van de Wet Minimumloon. Er is dus alle aanleiding om de
salarisstructuur opnieuw onder handen te nemen en aan te passen.

Plan van aanpak

Onze inzet is in eerste instantie de verbeteringen vanuit de Wet Minimum Loon door te trekken door
deze ‘in te prijzen’ in de salarisstructuur in de Veterinaire Sector. Op de achtergrond speelt mee dat
we de ambitie hebben de salarissen in de sector op langere termijn meer gelijk te stemmen met wat
gemiddeld gangbaar is in verschillende cao’s in ons land.
Tot zover over de salarissen, herstel van koopkracht en de gewenste inflatiecorrectie en de inzet van
CNV en FNV om hierin in de onderhandelingen het voortouw te namen. Maar er is meer.
We zijn volop bezig om met Vedias en de BPL te onderzoeken welke inhoudelijke verbeteringen
gewenst zijn en met welke prioritering we die zaken in het overleg met de werkgeversorganisatie, de
BPW, aan de orde moeten stellen. Dat bedenken we niet zelf, maar onderzoeken we door werknemers
aan het woord te laten, dus door uit te gaan van wat leeft in de praktijk. Als de eerste inventarisatie is
gedaan zullen we de resultaten ook toetsen bij de vakbondsleden. 

We zijn volop bezig om met Vedias en de BPL te onderzoeken welke inhoudelijke verbeteringen
gewenst zijn en met welke prioritering we die zaken in het overleg met de werkgeversorganisatie, de
BPW, aan de orde moeten stellen. Dat bedenken we niet zelf, maar onderzoeken we door werknemers
aan het woord te laten, dus door uit te gaan van wat leeft in de praktijk. Als de eerste inventarisatie is
gedaan zullen we de resultaten ook toetsen bij de vakbondsleden.

Uiteindelijk hebben de vakbondsleden het laatste woord als het gaat om de vaststelling van een voorstellenbrief én nieuwe cao.

Nu we het daar toch over hebben: als u nog geen lid bent, wordt dan nú lid van het CNV of van de
FNV. De afgelopen jaren is eens te meer gebleken dat een goede CAO niet uit de lucht komt vallen en
werkgevers niet automatisch bereid zijn om de salarissen aan te passen als de prijzen van energie en
dagelijkse boodschappen de pan uit rijzen.
Een sterke vakbond, met een achterban die er desnoods voor wil gaan staan om verbeteringen min
of meer af te dwingen, is een belangrijke voorwaarde om met succes nieuwe CAO afspraken te
maken. Dus volg ons, informeer ons en steun ons en wordt lid van het CNV of FNV. Dan
kunnen we in samenwerking met Vedias en de BPL het overleg met de werkgevers voorzetten en
hopen we eind dit jaar de resultaten ter vaststelling aan de leden te kunnen voorleggen.

Ter info: Voorstel CAO-Traject tot nieuwe cao:

  • Vorming denktank FNV en CNV voor werknemerswensen cao
  • September: concept voorstellenbrief maken met leden FNV en CNV
  • Begin Oktober: door de leden FNV en CNV goedgekeurde voorstellenbrief
  • Medio derde week oktober start onderhandelingen met BPW, wellicht 3 of 4
    onderhandelingen doorlopen in november en december. Hopelijk medio eind december: nieuwe cao ter goedkeuring naar leden FNV en CNV. Onverhoopt dan geen akkoord met de werkgevers? Dan zullen we met zn allen een actietraject bedenken en starten!

 

(uiteraard na elke onderhandeling terugkoppeling naar de leden van FNV en CNV)

SAMEN STERK! (hier een gebalde vuist!)
Jullie mogen altijd op ons rekenen, wij ook op jullie?
Verspreid deze nieuwsbrief aub ook onder je collega’s!
Vriendelijke groet, Karel Nugteren (bestuurder CNV) en Bernard van Iren (bestuurder FNV)

Screenshot 2023 08 30 11.16.02

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven

Lees jij het laatste, veterinaire nieuws als eerst? Vedias weet wat belangrijk is voor jou.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat jou aangaat.

Schrijf je in voor de Parapost

Schrijf je in voor de Parapost

Vedias thumbnail favicon

Ontvang onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief.

Inloggen voor leden van
Vedias