Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 april 2021

24 april van 10:00 tot 11:30 uur via een digitale bijeenkomst.

* Agenda

 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Voorstellen huidig bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag penningmeester: financieel overzicht 2020 en begroting voor 2021
 6. Kascontrolecommissie wordt gevraagd om decharge te verlenen
 7. Benoeming van de kascommissie
 8. Aftreden/herkiezen van bestuursleden:
  – Eline van der Donk                           -bestuurslid I                      -aftredend en niet herkiesbaar
  – Marja Haselagers-Seegers               -redacteur                          -aftredend en niet herkiesbaar
 9. Bestuursverkiezing *
  – Sarah Andrews                                 -bestuurslid I
  – Marjon Bergsma-Nijlunsing          -secretaris
  – Ans Zeeman-Fraas                           -penningmeester/ledenadministratie
  – Diante van Zanten                           -bestuurslid III
 10. Uitslag bestuursverkiezing
 11. Beleid van 2021 en de toekomst
 12. Stemming voorstel contributieverhoging per 01-01-2022
 13. Wijziging statuten.
  De woordelijke aanpassingen waar we tijdens de ALV over zullen stemmen, zullen we minimaal 5 dagen voorafgaande aan de ALV op de website plaatsen en per e-mail aan de leden toesturen. Als geformuleerd in de statuten artikel 11 inzake de statutenwijziging en artikel 9 voor de algemene vergadering.**
 14. Rondvraag
 15. Sluiting van de vergadering

*  De stemming vindt tijdens de vergadering, geanonimiseerd, plaats.

Concept Statutenwijzigingen

Toevoeging omtrent wetsvoorstel juli 2021

INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven

Lees jij het laatste, veterinaire nieuws als eerst? Vedias weet wat belangrijk is voor jou.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat jou aangaat.

Schrijf je in voor de Parapost

Schrijf je in voor de Parapost

Vedias thumbnail favicon

Ontvang onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief.

Inloggen voor leden van
Vedias