Salarisaanpassingen 2022 collectief en individueel

In de cao staan geen periodieken meer afgedrukt en sommige van jullie vinden het nu lastig om te zien wat je huidige salaris dan kan zijn. De strakke lijn van de periodiek is losgelaten, maar het groeisysteem is nog vrijwel gelijk. Daarom zetten we e.e.a. nog eens op een rijtje.

In de cao staat het loongebouw afgedrukt van 2021-2023. De groepen 6 en 7 zijn bestemd voor de paraveterinairen. Groep 8 is voor de locatiemanager.  Hieronder zie je die 3 groepen uitgelicht.

Maandsalarissen 2022 inclusief 2% collectieve verhoging, op basis van 40 uur per week.

FunctiegroepMinimumsalarisMaximumsalarisMiddellijn
6 paravet algemeen€ 1.953,58€ 2.507,62€ 2.230,60
7 paravet senior€ 2.179,17€ 3.056,56€ 2.617,86
8 locatie manager€ 2.462,94€ 3.454,61€ 2.958,78

In de tabel wordt het instapsalaris en het eindsalaris genoemd, in de laatste tabel is het midden van die twee bedragen weergegeven. Het benoemen van dit midden is nodig omdat de hoogte van de individuele verhoging (voorheen periodiek) hierdoor wordt bepaald. Dat wordt verderop in dit artikel uitgelegd

Na start arbeidsovereenkomst

Na de start van je arbeidsovereenkomst bij je werkgever, krijg je elk opvolgend jaar naast de collectieve verhoging een individuele salarisverhoging (voorheen de periodiek). Deze verhoging is afhankelijk van je positie in de schaal.

Als je doorstroomt van paraveterinair algemeen naar paraveterinair senior gaat dat helaas niet gepaard met een directe salarisverhoging. Maar je hebt wel een flinke doorgroei mogelijkheid in de tijd.

De individuele verhoging komt bovenop de 2% collectieve verhoging. In sommige praktijken wordt deze verhoging ook in januari doorgevoerd, maar het kan ook zijn dat die verhoging parallel loopt met de maand van je aanstelling. Dan ontvang je jouw individuele verhoging elk jaar in die bewuste maand.

Hoe werkt de individuele verhoging:

Per schaal wordt het minimum, het maximum en het midden weergegeven. Als jouw salaris onder het midden van de schaal ligt is jouw jaarlijkse individuele verhoging 3% van je feitelijke salaris. Ligt jouw salaris boven het midden, dan bedraagt jouw verhoging 2,5%van je feitelijke salaris.

Bij onvoldoende functioneren heeft de werkgever de mogelijkheid om het salaris niet aan te passen. De werkgever moet dan tijdig en met redenen omkleed dit aan jou aangeven en een verbeterplan
opstellen.

Je werkgever heeft ook de mogelijkheid de individuele salarisverhoging te baseren op een beoordelingssysteem. Hoe dat in zijn werk gaat staat uitgebreid in de cao beschreven.

Paraveterinair algemeen- onder de middellijn

December 2021Maandsalaris€ 1.915,27
Januari 2022Collectieve verhoging + 2%€ 1.953,58
Januari 2022 of maand indiensttredingIndividuele verhoging + 3%€ 2.012,18

Paraveterinair algemeen – boven de middellijn

December 2021Maandsalaris€ 2.297,51
Januari 2022Collectieve verhoging + 2%€ 2.343,46
Januari 2022 of maand indiensttredingIndividuele verhoging + 3%€ 2.402,05

Uitzonderingen:

Werk jij bij een werkgever die in 2021 lid is geworden van de BPW dan kan jouw werkgever gebruik maken van een instapregeling. Dit houdt in dat voor die groep andere afspraken gelden als voor alle andere BPW leden.  Die ingroeiregeling wordt duidelijk uitgelegd in de cao. De cao kun je downloaden via de Vedias website.  

Is jouw werkgever geen lid van de BPW dan is de cao voor jou niet van toepassing. Maar je kunt natuurlijk altijd de cao-afspraken gebruiken in jouw salarisgesprek met je werkgever. Zorg ervoor dat alle afspraken die je maakt op papier staan. Als jouw werkgever je geen pensioen aanbiedt dan moet jouw salaris beduidend hoger liggen dan de salarissen in de hier afgedrukte tabellen. Onthoud goed dat wij als paraveterinairen nog steeds te maken hebben met een minimum cao, en dat afspraken welke lager liggen dan de genoemde salarissen onacceptabel zijn.

Als jullie nog vragen hebben over bovenstaande of andere arbeid gerelateerde zaken,  stuur dan een email aan cao@vedias.nl

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven

Lees jij het laatste, veterinaire nieuws als eerst? Vedias weet wat belangrijk is voor jou.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat jou aangaat.

Schrijf je in voor de Parapost

Schrijf je in voor de Parapost

Vedias thumbnail favicon

Ontvang onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief.

Inloggen voor leden van
Vedias