Agenda Algemene ledenvergadering zaterdag 2 april

Op zaterdag 2 april zal de jaarlijkse, algemene ledenvergadering voor 2022 plaatsvinden. In deze blog brengen wij je op de hoogte van de agenda.

* Agenda

1. Opening van de vergadering door de vice- voorzitter
2. Voorstellen huidig bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Verslag secretaris
5. Verslag penningmeester: financieel overzicht 2021 en begroting voor 2022
6. Kascontrolecommissie wordt gevraagd om decharge te verlenen
7. Benoeming van de kascommissie
8. Aftreden/herkiezen van bestuursleden:*
9. Bestuursverkiezing:**
10. Uitslag bestuursverkiezing
11. Beleid van 2022 en de toekomst
12. Wijzigingen huishoudelijk reglement
13. Discussiepunten:***
14. Rondvraag
15. Sluiting van de vergadering

* Aftredend bestuursleden

          Marleen Langen • voorzitter • aftredend en herkiesbaar

          Sigrid van der Meer • bestuurslid II • aftredend en herkiesbaar

          Sarah Andrews • bestuurslid II • aftredend en herkiesbaar in andere functie

          Pascale Fuchs • vicevoorzitter • aftredend en herkiesbaar in andere functie

** Bestuursverkiezing

          Marleen Langen • voorzitter

          Sarah Andrews • vice-voorzitter

          Pascale Fuchs • bestuurslid I

          Sigrid van der Meer • bestuurslid II

          redacteur • vacant

*** Discussie

Behoefte aan paraveterinair van het jaar verkiezing?

Dierenartsassistente dag: altijd eerste maandag van oktober

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven

Lees jij het laatste, veterinaire nieuws als eerst? Vedias weet wat belangrijk is voor jou.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles wat jou aangaat.

Schrijf je in voor de Parapost

Schrijf je in voor de Parapost

Vedias thumbnail favicon

Ontvang onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief.

Inloggen voor leden van
Vedias